Hợp đồng cho thuê trang – thiết bị tổ chức sự kiện

25/10/2016 15:03 268 views Chuyên mục: Hợp đồng
Hợp đồng cho thuê trang – thiết bị tổ chức sự kiện
5 (100%) 5 votes

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————————–
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số:  ……../HĐ.VHV

–   Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự hiện hành số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và Bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
–   Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên;
Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2016 tại văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên thuê):
Địa chỉ :
Điện thoại :
MST :
Đại diện :                                                                 Chức vụ :
Tài khoản số :

BÊN B (bên cho thuê) :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Đại diện :                                                                 Chức vụ :
Tài khoản số :

Thông qua quá trình thương lượng, đại diện hai bên thống nhất ký Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ sự kiện của Bên A với các nội dung và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ.
Bên B cho bên A thuê thiết bị và dịch vụ  (như bảng danh mục thiết bị đính kèm)
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ SAU:
–    Địa điểm thực hiện   :
–    Thời gian lắp ráp      :
–    Thời gian bàn giao và nghiệm thu    :
–    Thời gian thực hiện  :
–    Thời gian tháo dỡ    :

ĐIỀU 2: TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
2.1   Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng :  …………………………… VNĐ
Bằng chữ:  ………………………………………………………………………………………………..
(Giá trên………. bao gồm 10%VAT)
2.2  Phương thức thanh toán:
–    Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và thanh toán hai đợt:
•   Đợt 1: bên A tạm ứng (tiền cọc) cho bên 50% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: ……………………………. (bằng chữ: …………………………………………………………….) trong vòng 02 (hai) kể từ ngày ký hợp đồng (nếu quá 07 (bảy) ngày không nhận được tiền đặt cọc thì hợp đồng sẽ tự hủy).
•   Đợt 2: bên A thanh toán cho bên B 50% số tiền còn lại sau khi kết thúc chương trình 05 ngày.
2.3 Chứng từ thanh toán:
–    Khi thanh toán đợt 1, bên B xuất phiếu thu cho bên A (nếu thanh toán bằng tiền mặt).
–    Khi thanh toán đợt 2, bên B xuất hóa đơn tài chính và chứng từ khác có liên quan cho bên A

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN.
3.1  Trách nhiệm bên A:
–    Có trách nhiệm phối hợp với bên B để chương trình thành công tốt đẹp.
–    Bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, nếu trễ bên B sẽ trừ vào thời gian bàn giao.
–    Cử đại diện giám sát thi công và làm việc trực tiếp với đại diện bên B
–    Có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự suốt quá trình hoạt động
–    Giữ gìn thiết bị của bên B sau khi bàn giao , không để mất mát, hư hỏng. Trong trường hợp mất hoặc hư hỏng bên A phải bồi thường giá trị thực của thiết bị
–    Thanh toán đầy đủ chi phí theo như thỏa thuận (điều 1). Nếu trễ bên A sẽ chịu lãi suất 1%/ngày.
–    Khi có sự cố xảy ra bên A phải  báo cho bên B để kịp thời giải quyết.
3.2 Trách nhiệm bên B:
–    Thi công lắp đặt đúng thời gian quy định (điều 1).
–    Chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng theo bảng danh mục thiết bị kèm theo.
–    Cử đội trưởng chỉ huy trực tiếp, thường xuyên liên lạc với bên A.
–    Nếu lắp đặt thiết bị không đúng số lượng theo hợp đồng sẽ được nghiệm thu và thanh toán theo thực tế của thiết bị.
–    Có trách nhiệm phối hợp với bên A để chương trình thành công tốt đẹp.

ĐIỀU 4:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG.
–    Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.
–    Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hai bên thông báo cho nhau biết bằng văn bản và cùng nhau phối hợp bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng. Không bên nào tự ý thay đổi các điều khoản trong hợp đồng này. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được cách giải quyết thì sẽ đưa ra tòa án kinh tế TP Hà Nội giải quyết.
–    Trường hợp hủy hợp đồng:
•   Nếu bên A đơn phương hủy hợp đồng thì sẽ mất tiền cọc.
•   Nếu bên B đơn phương hủy hợp đồng thì sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc đã nhận.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.
–    Hai bên đã xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng này và đồng ý cùng nhau ký kết.
–    Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được thực hiện khi bên B nhận được tiền đặt cọc của bên A
–    Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tin liên quan

 

Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long

Bạn có thể để lại thông tin bằng form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được

Liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hoặc hỗ trợ trực tuyến để có thông tin mới nhất

Hotline:
0973 819 898
Online Support: